Sekretesspolicy

I dokumentet nedan kan du läsa om ALEF:s sekretesspolicy. Vi är måna om ta hänsyn till våra medlemmars och givares integritet, och att hantera personuppgifter enligt gällande lagar. Har du frågor kan du vända dig till info@alef.org.

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

Le premier pas pour sortir de la pauvreté, de l'oppression et de l'exclusion.

E-mail: info@alef.org

Téléphone : 072-3415615

Numéro d' organisation: 802452-4681

Plusgiro: 90 02 17-1

Swish: 123 900 2171

© 2019 by ALEF   |   Sekretesspolicy